Sektoren har gjort en formidabel innsats for å slå ned på smitten, og jeg vet kommunene vil strekke seg langt for å klare det også denne gangen

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Smitten i samfunnet øker. Helse- og omsorgstjenesten er under press, både i kommunene og på sykehus. Regjeringen innførte i dag flere nasjonale tiltak for å få kontroll på koronasituasjonen.

- Mange kommuner opplever stor smittevekst og har etterspurt nasjonale tiltak. I mange kommuner er det bekymring for at det kan oppstå kritisk mangel på helsepersonell. Vi er derfor glade for at regjeringen tar situasjonen på alvor, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen ber blant annet om at kommunene setter opp tempoet i vaksineringen. Det betyr at kapasiteten som nylig er redusert må bygges opp igjen, og at ulike modeller for å nå frem til flest mulig må tas i bruk. Kommunene skal ha et drop-in-tilbud utenom vanlig arbeidstid eller tilbud om hjemmevaksinering. 

- Vi er glade for at regjeringen lover at kostnadene for å få på plass et vaksinetilbud for alle personer over 18 år vil bli kompensert. Det gir trygghet og forutsigbarhet, sier Helgesen.

Det er også viktig at regjeringen har bestemt seg for å forlenge ordningen for at pensjonert personell kan jobbe uten avkortning. Dette er en ordning som kommunene har understreket at de er helt avhengige av for å gjennomføre det arbeidet de nå står foran.

- Når mange kommuner allerede står i en situasjon med tjenester under press og med høyt sykefravær, så sier det seg selv at det blir en krevende oppgave å løse oppgaven med økt vaksinering. Sektoren har gjort en formidabel innsats for å slå ned på smitten, og jeg vet kommunene vil strekke seg langt for å klare det også denne gangen, sier Helgesen.

Regjeringen planlegger for at hele den voksne befolkningen kan få en oppfriskningsdose før påske. Det betyr at kommunene må planlegge for å sette 400.000 doser per uke

- Kommunene vil være avhengige av god dialog med Folkehelseinstiuttet (FHI) og høy grad av forutsigbarhet i vaksineleveranser og andre rammebetingelser, dersom dette skal være mulig, sier Helgesen.