- Jeg er spesielt overrasket over at Unio sier nei til et oppgjør som gir deres medlemmer et historisk gjennomslag, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Partene i kommuneoppgjøret hadde frist til midnatt tirsdag for å bli enige i årets mellomoppgjør. Da fristen gikk ut, var det klart at det ble oppnådd enighet mellom KS og de to forhandlingssammenslutningene LO kommune og YS kommune, mens Unio og Akademikerne kommune avviste det siste tilbudet fra KS.

- Å si at jeg er overrasket, er egentlig for svakt. Vårt tilbud innebar et løft for en av Unios største og viktigste medlemsgrupper, sykepleierne, som innfrir det de selv har karakterisert som et sykepleierløft: En garantert minsteinntekt på 500.000 kroner for en sykepleier med 10 års ansiennitet. Maksimalt tillegg for en sykepleier og andre høyskolegrupper med 10 års ansiennitet ville vært på mer enn 53.000 kroner, et tillegg på nesten 12 prosent. Nå risikerer faktisk sykepleierne å bli kastet ut i en streik mot dette resultatet. Det er ikke lett å forstå, sier Gangsø.

Han understreker at tilbudet fra KS innebærer et meget godt oppgjør for alle ansattgrupper i kommunal sektor, inkludert alle Unios og Akademikernes grupper, selv om høyskolegrupper som sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere og andre er spesielt prioritert i år.

Avtalen med LO kommune og YS kommune er innenfor rammen til oppgjøret i privat sektor, frontfaget, på 3,2 prosent.  

- Vi hadde klare føringer fra våre medlemmer. Kommunene har vært krystallklare på at sykepleierne skulle løftes i årets oppgjør, det er der kommunene opplever de største utfordringene med å rekruttere og beholde helt avgjørende kompetanse. Vi har strukket oss så langt som overhodet mulig og funnet gode løsninger innenfor rammen av oppgjøret i privat sektor, sier Gangsø.

Pensjon
LO kommune og YS kommuner er også enig med KS om en avtale som gjør det mulig å tariffeste endringene som følger av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon, som partene la grunnlag for i fjor. Unios og Akademikernes nei innebærer også et nei til denne løsningen.

- Det er selvsagt leit, men vi er først og fremst glad for at vi er blitt enig med LO og YS om dette. Partene – inkludert Unio og Akademikerne – har virkelig gjort en formidabel innsats for å få på plass en slik avtale, sier Tor Arne Gangsø.

Oppgjøret for Unio og Akademikerne kommune går nå til mekling, med meklingsfrist 23. mai kl. 24.