Natt til 30. desember gikk et leirskred, som tok med seg flere bolighus. Leteaksjonen pågår fremdeles, men mange er bekreftet omkommet.

- Det er en ufattelig tragedie, som rammer et lokalsamfunn og en kommune spesielt hardt, sier Gram.

Gram sender sine kondolanser til de pårørende, som har mistet noen av sine nærmeste i jordskredet. Han vil samtidig berømme alle nødetater, frivillige og kommunen for innsatsen i en svært krevende situasjon.

Flom- og skredsikring må prioriteres

Skredet i Gjerdrum er et av de største kvikkleireskredene vi har hatt i Norge. Tiden vil vise hvordan dette kunne skje. Norges vassdrag- og energidirektorat vil bistå Gjerdrum kommune i dette arbeidet.

- Skredet viser med full styrke de alvorlige konsekvenser naturkatastrofer kan ha. KS har i lang tid oppfordret Stortinget til å prioritere flom – og skredsikring høyt. Vi trenger å løfte forebygging av naturkatastrofer enda høyere på den nasjonale agendaen, slik at vi kan sikre samfunnet og innbyggerne våre mot slike naturkatastrofer i fremtiden. Klimaendringene gjør at dette arbeidet er enda mer akutt, sier Gram.