Den avgående regjeringen varslet i juni at veksten i kommunesektorens frie inntekter ville bli mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i 2022. I forslaget til statsbudsjett legger den seg helt nederst i dette intervallet, med en vekst på 2 milliarder kroner. Samtidig har begge partiene i den nye regjeringen lovet at kommunenes og fylkeskommunes økonomi skal styrkes betydelig.

- Dette budsjettforslaget gir i hvert fall den nye regjeringen gode muligheter for å oppfylle løftet om å styrke kommuneøkonomien. Og her er nok av saker å ta tak i, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Han viser spesielt til at regjeringen på flere områder foreslår å skyve statlige utgifter over på kommunene, blant annet ved enda en gang å svekke den statlige toppfinansiering av særlig ressurskrevende tjenester.

-  Dette er tjenester til dem som har aller størst behov for kommunale tjenester. Ordningen bør utvides, ikke strammes ytterligere inn, sier Gram.

Han peker også på at de statlig pålagte bemannings- og pedagognormene for barnehager er underfinansiert med 1 milliard kroner fra statens side hvert år fra neste år.

KS-lederen er også lite fornøyd med at lærlingtilskuddet til fylkeskommunene videreføres på samme nominelle nivå som i år.

- Når vi vet det i fjor var 7000 søkere som ikke fikk læreplass, er det svært overraskende at tilskuddet ikke en gang er prisjustert fra 2021 til 2022, sier Bjørn Arild Gram.