- Hele grunnlaget og begrunnelsen for regionreformen var at nye og større oppgaver skapte behov for større fylkeskommuner. Kulturfeltet var ett av områdene hvor større fylkeskommuner skulle overta nye oppgaver. Jeg skulle virkelig ønske at handlekraften var like sterk på oppgaveoverføring, som skulle være det viktigste i reformen, som den har vært på struktur, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Han viser til at det samlet sett er svært begrensede oppgaver som er overført de nye fylkeskommunene. Hvis ikke regjeringen og Stortinget følger opp med nye, vesentlige oppgaver, vil det som står igjen av reformen være større fylker med omtrent de samme oppgavene som før. Dette vil svekke reformens legitimitet, ifølge Gram.

- Denne delen av reformen kom skjevt ut fra starten, derfor er vi i og for seg ikke overrasket over hvordan den endte. Vi har savnet en mer prinsipiell og overordnet tilnærming til dette fra departementets side. Finansieringen av kulturinstitusjonene har historisk vært fragmentert og ulik fra institusjon til institusjon og fra fylke til fylke. Nå hadde regjeringen en mulighet til å rydde opp i dette, den muligheten har den ikke brukt, sier Gram.

Forståelig skepsis

Han er ikke overrasket over at deler av sektoren har vært redd for å miste direkte bevilgninger over statsbudsjettet. Men han understreker at det er en skepsis regjeringen kunne dempet ved å være helt tydelig på at fylkeskommunene skulle bli tilført de midlene som er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle de regionale og lokale kulturinstitusjonene, i stedet for å droppe hele overføringen. 

KS-lederen viser til at Stortinget har vedtatt å styrke fylkenes rolle på kulturfeltet, og at når kulturdelen av regionreformen nå forsvinner, blir det ekstra viktig at kulturministeren er tydelig på hvordan han skal jobbe videre med å oppfylle Stortingets vedtak.

- Dette har fylkeskommunene og KS klare forventninger til. Kulturfeltet er for eksempel hardt rammet av koronakrisen, og fylkene kan spille en avgjørende rolle i å gjenreise kulturfeltet. Det forutsetter imidlertid at fylkenes rolle på kulturfeltet styrkes betydelig, sier Bjørn Arild Gram.

Artikkel om saken på regjeringen.no