Regjeringen presenterte tirsdag endringer i restriksjoner i forbindelse med koronaepidemien. Barnehager kan åpnes fra 20. april, mens skolene kan åpne for 1. til 4. skoletrinn fra 27. april. Samme dato gjelder også gjenåpning av skolefritidsordninger og videregående opplæring for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2.

- Ansatte i skoler og barnehager i kommunene og fylkene har de siste ukene gjort en formidabel jobb med raskt å endre opplæringstilbudet. Det er viktig at de med denne beslutningen vil få tid til å planlegge for en forsvarlig åpning av tilbudene igjen, sier Gram.

Faggrupper skal i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og rutiner ved henting og levering i barnehagen. Disse kravene skal fastsettes i forskrift.

- Både elever og lærere skal oppleve trygghet for at endringene fungerer. Situasjonen i kommunene er forskjellig. KS har vært opptatt av undervisningen må kunne gjennomføres slik at krav til avstand og andre smittevernhensyn ivaretas. Det er derfor positivt at det kommer standarder og opplæring i smittevern. Det må nå gjøres en stor jobb for å tilpasse hvordan dette skal løses. Det gjelder eksempelvis både praktisk organisering av undervisning, skoleskyss og rengjøring, sier Gram.

Les om endringene på regjeringens nettsider: