I vedtaket fra Stortinget står det at partiene forutsetter at alle som står i fremste rekke for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med bekjempelse av smittespredning, helsehjelp, med mere knyttet til koronapandemien, herunder kommunene, løpende tilføres de midler som trengs.

- Ikke minst ansatte i helsetjenesten, skoler, barnehager og NAV jobber nå intenst for å sikre viktige tjenester til innbyggerne. Det er avgjørende at de opplever størst mulig trygghet. Så er det i tillegg et viktig signal fra Stortinget at situasjonen må vurderes og oppdateres fortløpende. Fra KS ser vi det som svært sannsynlig at det må komme finanspolitiske tiltakspakker, der konsekvensene av koronakrisen for kommunalt velferdsansvar må belyses grundigere, sier Gram.