- Stortinget må understreke at utredningene må resultere i tydelige forslag om oppgaveoverføring, for å desentralisere makt og myndighet.
Gunn Marit Helgesen

Les mer om regionreformen

Lenkeblokk Icon Regionreformen

Fra 1. januar 2020 skal landet bestå av elleve fylker, ifølge Stortingets vedtak. Regjeringen la fredag fram en samlet melding til Stortinget om hvilke oppgaver som skal overføres fra staten til de nye fylkene. Meldingen inneholder etter KS’ vurdering få overraskelser, og flere store områder skal fortsatt utredes.

- Stortinget må understreke at utredningene må resultere i tydelige forslag om oppgaveoverføring, for å desentralisere makt og myndighet. Vi forutsetter at den kommende kulturmeldingen vil gi nye oppgaver til fylkene, og at utredningene innen regional kompetansepolitikk, integrering, og ikke minst innen næringsrettet forskning vil ende i overføring av virkemidler. Det vil gi mulighet til å utvikle sterke, kompetente demokratisk styrte regioner. Hvis alt som skal utredes på ulike felter ender med en overføring av oppgaver, er det betydelig. Men ender utredningene med ingenting, vil det ikke være så mye igjen, sier Helgesen.

Et ekspertutvalg, ledet av professor Terje P. Hagen, la i februar fram rapporten som foreslo hvilke oppgaver fylkene burde få. KS sluttet seg til hovedinnholdet i ekspertutvalgets forslag.