- Forebyggende etikkarbeid er viktig for å sikre tillit til lokaldemokratiet. Kommunesektorens etikkutvalg skal være en støttespiller for kommuner og fylkeskommuner i dette arbeidet, og være et uavhengig, synlig og rådgivende organ. Gjennom dialog og direkte møter skal etikkutvalget løfte viktige problemstillinger, og legge til rette for refleksjon og økt bevissthet om etiske utfordringer, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Utvalget skal selv kunne ta opp saker og gi anbefalinger, både prinsipielt og i enkeltsaker, og uttale seg om tema på forespørsel fra KS, medlemmene og media. Etikkutvalget er blant annet opptatt av spørsmål rundt habilitet, åpenhet, varsling og eierinteresser hos folkevalgte og ansatte i kommunene.

- Etikkutvalget skal fange opp og behandle tema som er med på å utfordre det helt nødvendige tillitsforholdet mellom innbyggerne, folkevalgte og kommunale ledere og ansatte, sier Helgesen.

Et annet aktuelt tema er knyttet medienes og i stadig sterkere grad sosiale mediers rolle.  Mediene har en viktig rolle i å avsløre misligheter og korrupsjon. Samtidig ser vi framvekst av en sjanger i sosiale medier hvor lokale folkevalgte utsettes for påstander og trusler som kan være svært krevende å håndtere. I et større bilde kan det bidra til å undergrave tilliten og oppleves som et press mot lokaldemokratiet.

- I høstens kommune- og fylkestingsvalg skal det velges rundt 10.000 nye folkevalgte. Hovedstyret ønsker at det nyoppnevnte etikkutvalget skal bidra til økt bevissthet om ulike roller og etisk kompetanse, sier Helgesen.

Det er fjerde gang Hovedstyret i KS utnevner et etikkutvalg for kommunesektoren.,

Medlemmene i Kommunesektorens etikkutvalg er:

  1. Leder Tora Aasland, leder av den norske UNESCO-kommisjonen
  2. Medlem Lene Conradi, ordfører i Asker
  3. Medlem Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland  
  4. Medlem Camilla Dunsæd, prosjektleder/rådmann i Nye Kristiansand
  5. Medlem Inge Ryan, rådmann i Namsos  
  6. Medlem Paul Leer-Salvesen, professor ved Universitetet i Agder
  7. Medlem Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International
  8. Medlem Cicel Aarrestad, styremedlem i KS Bedrift, aktiv pensjonist og selvstendig næringsdrivende
  9. Medlem Mah-Rukh Ali, forfatter og journalist
  10. Medlem Casper Lehland, kommunikasjonsrådgiver i NHO Reiseliv