Gram går ut av KS’ hovedstyre, og første nestleder Gunn Marit Helgesen rykker opp som leder. Andre nestleder Sven Tore Løkslid blir nestleder.

Bjørn Arild Gram ble valgt til styreleder på KS Landsting i februar 2020. Han hadde da sittet som nestleder i KS i åtte år, med nettopp Helgesen som styreleder fra 2012 til 2020.

- Jeg ser fram til å fortsette arbeidet for kommuner og fylker. Sektoren står foran store utfordringer, og jeg har store forventninger til den nye kommunal- og distriktsministeren med god kunnskap om disse. Jeg ser fram til et godt samarbeid med både kommunalministeren og hele den nye regjeringen, sier Helgesen.

Bjørn Arild Gram inntrer som ny kommunal- og distriktsminister. Her på Slottsplassen 14. oktober sammen med statsrådene Ola Borten Moe og Ingvild Kjerkhol.