- Jeg er glad for å få Torbjørn Eika med på laget i KS.  Hans kapasitet, omfattende kompetanse og lange erfaring vil styrke KS på et avgjørende viktig område for oss, sier administrerende direktør Lasse Hansen.

Eika har i 30 år jobbet med makroøkonometriske modeller, konjunkturanalyser og prognoser i SSB. Han har særlig interessert seg for oljens påvirkning på norsk økonomi. Siden 1990 har Eika vært tilknyttet Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, og som medlem av sekretariatet fra 2000.

Siden 2002 har han vært prosjektleder for SSBs konjunkturanalyser, konjunkturtendensene. 

- Jeg oppfatter KS som en viktig organisasjon og jeg ser fram til både å analysere og formidle hvordan kommunene fungerer i samfunnsøkonomien. Denne jobben er utfordrende, blant annet ved at jeg må sette meg inn i deler av økonomien jeg ikke har arbeidet mye med. Men det er også bra at jeg kan bruke en god del av den kompetansen jeg har opparbeidet i min tid i SSB. Jeg ser derfor frem til å starte i jobben, sier Torbjørn Eika.

Eika har publisert en lang rekke rapporter og forskningsartikler.

Torbjørn Eika tiltrer stillingen som sjeføkonom i KS den 12. september.