- At Nikolai Astrup (H) er utnevnt som digitaliseringsminister oppfatter vi som et tegn på at den utvidede regjeringen vil prioritere arbeidet med digitalisering høyt. Det er veldig gledelig og vi ser frem til samarbeid, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

Det er kommuner og fylkeskommuner som leverer majoriteten av alle tjenester til innbyggerne. Digitalisering kan bidra til å forenkle hverdagen til folk. Det er derfor viktig at det er innbyggeren som står i sentrum for dette arbeidet på tvers av privat og offentlig sektor, på tvers av fagdepartement og på tvers av statlig og kommunal sektor.

- Digitalisering er viktig både for kvalitet, omstilling og fremtidig bærekraft i offentlig sektor. For å lykkes må vi jobbe i fellesskap. De siste årene er det gjort en betydelig jobb for å samordne og koordinere digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren. Det er et stort engasjement i kommunal sektor for å fornye offentlig sektor gjennom digitalisering og samhandling, sier Helgesen.