Kommunal- og forvaltningskomitéen avga denne uken sin innstilling om nye oppgaver til fylkeskommunene. KS konstaterer at komitéen i hovedsak slutter seg til det regjeringen la opp til i oppgavemeldingen.

KS er fornøyd med at komitéen konkluderer slik på fire viktige områder:

  • De utredninger som skal gjennomføres skal føre til oppgaveoverføringer.
  • KS og fylkeskommunene vil bli involvert i det videre utredningsarbeidet.
  • Stortinget vil bli forelagt en ny status for gjennomføringen av reformen, for eksempel høsten 2019.
  • Statlige regionale organer skal tilpasses nye fylkeskommuner og lokaliseres slik at de kan bidra til å utjevne sysselsettingssituasjonen internt i regionen.

- Mye arbeid gjenstår for at de nye fylkeskommunene får tilstrekkelige oppgaver i tråd med den strukturen Stortinget har vedtatt, sier Helgesen.

Hun peker på at komitéen har lagt til grunn at oppgaver som er regionale i sin karakter, også bør løses på regionalt nivå, og at statlige organer skal tilpasses fylkesstrukturen. Dette har KS, fylkesordførerkollegiet og fylkesrådslederkollegiet bedt om ved flere tidligere anledninger.

Komitéen slår samtidig fast at oppgaver som krever politisk skjønn, skal avgjøres av folkevalgte i regionene.

KS mener det er positivt at komitéen er enig i at ytterligere oppgaver er viktig for at regionreformen skal gi de nye fylkeskommunene en helhetlig samfunnsutviklerrolle.

- KS forventer at regjeringen følger opp Stortingets ønske om at KS og fylkeskommunene blir involvert i det videre utredningsarbeidet, sier Helgesen.

- Det er behov for å styrke demokratiet og oppnå samordning på tvers av sektorer regionalt. Vi mener det er viktig å satse på folkestyret. Det er mulig, effektivt og mer treffsikkert, sier Gunn Marit Helgesen.

Se hele komitéinnstillingen på stortinget.no