- Vi står overfor store samfunnsutfordringer. Det er ikke mulig å løse disse uten å ha med kommunesektoren. Da må Stortinget legge til rette for en selvstendig kommunesektor, rustet for fremtiden, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Høsten 2021 skal Stortinget på valg. «Tillit og trygghet – politikk for fremtidens kommunesektor» oppsummerer sektorens forventninger til nytt Storting.

- Nærhet til innbyggerne er helt avgjørende for å finne de gode løsningene. For å lykkes med både lokale og nasjonale mål er det derfor viktig at kommuner og fylkeskommuner har frihet. Større rom for lokaldemokratiet vil styrke evnen til å prioritere effektivt og gi trygghet til innbyggerne, sier Gram.

Lenkeblokk Icon Se hele publikasjonen "Tillit og trygghet"

Ekstra krevende under koronakrisen

Koronapandemien har forsterket mange av de utfordringene vi har. Folk mister jobben, tjenestetilbudet er under press, oljefondet tappes, den langsiktige økonomiske veksten svekkes og behovet for omstilling forsterkes.

- Samtidig har denne krisen vist oss hvor viktig det er at kommunesektoren har lokalt handlingsrom. Kommunene har hatt frihet til å ta avgjørelser og gjøre tiltak etter lokale behov. Lokale smitteverntiltak, tydelig kommunikasjon og høy grad av tillit har vært svært viktig for å slå ned smitten, men det har også hatt sin pris, sier Gram.

Til innbyggernes beste

KS mener at Stortinget må gi kommunesektoren den nødvendige tilliten fremover. Våre syv politiske veivalg til innbyggernes beste:

  1. Gi større rom for lokaldemokratiet
  2. Stimulere til en innovativ og digital kommunal sektor
  3. Gi gode rammer for et omstillingsdyktig næringsliv
  4. Sikre bærekraftige velferdstjenester
  5. Støtte lokal klima- og miljøpolitikk
  6. Styrke tidlig og samordnet innsats for barn og unge
  7. Fremme høy yrkesdeltakelse

Les mer: Ny stortingsperiode