- Vi er positive til skatt på bruk av naturressurser, og er særlig fornøyd med at havbrukskommunene nå får en større økning i inntektene enn det som opprinnelig ble foreslått i høringsforslaget, sier direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS, Helge Eide.

Regjeringens reviderte forslag går blant annet ut på å heve produksjonsavgiften til 90 øre per kilo og at kommunesektorens andel av auksjonsinntektene mv. økes fra 40 til 55. Samlet innebærer det at vertskommunens inntekter øker.

KS har vært opptatt av at de nye inntektene som tilføres kommunesektoren må gi en reell økning til vertskommunene og sektorens reelle frie inntekter, og ikke bare erstatte øvrige skatteinntekter og rammetilskudd.

Som tidligere skal en ekstrabevilgning tilpasses slik at den sammen med inntektene fra produksjonsavgiften, som er fradragsberettiget i grunnrenteskatten, gir kommunesektoren halvparten av grunnrenteskatten. Dette møter hovedpunktene i KS’ høringssvar om at en større andel av inntektene må tilfalle kommunesektoren, og at havbrukskommunene måtte få mer.

I det reviderte forslaget fjernes naturressursskatten på havbruk helt.

- Det betyr at det ikke blir noen direkte inntektsutjevning av deler av kommunenes havbruksinntekter, det mener vi er en svakhet ved forslaget, sier Eide.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk