Kommunal- og distriktsdepartementet har fredag sendt på høring forslag til lovendring for å gjennomføre innbyggerhøring i saker etter inndelingslova når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring.

- Dette forslaget er oppsiktsvekkende, og overkjører demokratiske prinsipper. Det er lokale myndigheter som gjennom demokratisk fattede vedtak utøver lokalt selvstyre. Retten til lokalt selvstyre i saker av lokal karakter brytes når regjeringen nå går lovveien for å overkjøre Kristiansand bystyres vilje, sier Helgesen.

- Forslaget bryter med det Europeiske Chartret for lokalt selvstyre. Det er i strid med Stortingets intensjoner med kommuneloven, ved å overkjøre beslutninger i lovfestede, lokale folkevalgte organer. Vi mener forslaget også spenner bein under tillitsreformen, hvor et viktig mål er å legge mer makt og beslutning til lokale myndigheter. Vi mener forslaget også er i strid med regjeringens egen politikk i Hurdalsplattformen og den prosessen regjeringen selv anbefalte så sent som i november 2021, sier Helgesen.

KS har sammen med KS’ Storbynettverk tidligere bedt regjeringen avslutte denne prosessen og skape ro i Kristiansand.

- Denne saken skaper uforutsigbarhet for alle kommunene når staten kan overprøve demokratiske lokale myndigheters vedtak og høre bare deler av innbyggerne i en kommune på tvers av hva demokratiske organ selv vedtar. I tillegg er dette en stor belastning for alle ansatte og innbyggere i Kristiansand kommune, som fortsatt må leve med stor usikkerhet og bruke enorme ressurser på denne saken, sier Helgesen.

Forslaget er sendt på høring, med frist 3. juni.

- Jeg håper alle kommuner nå kjenner sin besøkelsestid og sender inn høringssvar. Når staten rokker ved viktige demokratiske prinsipper, er det en sak som angår alle, sier Helgesen.

KS vil behandle sitt høringssvar i Hovedstyret i april. Etter det vil det ligge tilgjengelig på våre nettsider.