Helgesen peker på at kommunesektoren spiller en viktig rolle for å tilby bærekraftige velferdstjenester, bidra til næringsutvikling over hele landet og få til grønn omstilling – som er viktige mål for den nye regjeringen.

– Økonomisk handlingsrom er viktig for at kommunene skal kunne gjøre jobben godt, men penger alene er ikke nok. Politisk handlingsrom til å løse oppgavene er også viktig. Da kan kommunene være nyskapende og utvikle tjenestene. Vi ser fram til samarbeid om å stimulere til en innovativ og digital kommunesektor, sier Helgesen.

Særlig Arbeiderpartiet har framhevet en tillitsreform i offentlig sektor som viktig.

 – KS deler målet om å bruke mindre tid på kontroll, rapportering og tilsyn – og mer tid til å gi innbyggerne tjenester. Den beste måten å få til det er mindre statlig detaljstyring og mer tillitsbasert rammestyring av kommunene. KS samarbeider gjerne om å utforme en slik reform, sier Helgesen.