Avtalen med Posten handler om å identifisere behov, utvikle alternative konsepter, eksperimentere og teste disse.

Kristin Weidemann Wieland

-  Samarbeidet er spennende. Norge står foran enorme demografiske utfordringer som krever endring i hvordan vi sikrer sosial og økonomisk bærekraft. Samtidig står velferdssystemet vårt sterkt og vi skal også i årene som kommer sørge for innbyggernes tilgang til likeverdige tjenester, sier Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.  

Målet er å utforske hvorvidt ulike aktører, på tvers av både sektorer og forvaltningsnivåer, sammen kan skape velferd på nye måter i lokalsamfunnet. Dette skal blant annet skje i et samspill mellom Postens landsdekkende nettverk og kommunenes og innbyggernes behov. Dette kan dreie seg om tjenester som har forebyggende effekt for folkehelsen, som avlaster og forebygger fremtidige kommunale behov og som bidrar til å skape det gode liv der folk holder til.  

- Avtalen med Posten handler om å identifisere behov, utvikle alternative konsepter, eksperimentere og teste disse. Det å se potensialet for nye og andre løsninger som utnytter samfunnets ressurser på en bedre måte enn dagens løsninger, er både spennende og nødvendig. Som en del av KS’ program Partnerskap for radikal innovasjon, er samarbeidet med Posten ett av flere virkemidler som kan skape et taktskifte i innovasjonsarbeidet for sosial og økonomisk bærekraft, sier Weidemann Wieland.

Posten er til stede over hele landet med et bredt tilbud innen post og pakkedistribusjon, e-handeltjenester og hjemlevering.  Om Posten kan tilby eller formidle forebyggende løsninger som for eksempel gjør at eldre kan bo hjemme lenger eller gjøre det mer attraktivt å bo i distriktene, kan det redusere noe av presset på offentlige ressurser, stimulere lokalt næringsliv og skape arbeidsplasser i distriktene.

  • Posten er i endring. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester i dag og har både kompetanse og kapasitet til å utvikle nye tjenester alene eller sammen med partnere. I samspill med KS, lokalt næringsliv og andre kan vi skape økt samfunnsnytte over hele Norge. Vi kan bidra til å løse oppgaver som befolkningen vil trenge i fremtiden, aktivere lokalt næringsliv og skape attraktive lokalsamfunn, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge, men understreker at Posten ikke skal overta helse- og omsorgsoppgaver for kommunene.

Avtalen mellom KS og Posten, som gjelder til 31. desember 2022, handler om å identifisere behov, utvikle alternative konsepter eksperimentere og teste disse. Det ligger ingen felles økonomiske forpliktelser i avtalen.

Samfunnsutfordringene er beskrevet blant annet i regjeringens perspektivmelding og rapporten «Norge mot 2025».