Enkelte næringer har vært spesielt skadelidende som følge av lokale eller nasjonalt bestemte smitteverntiltak. Det gjelder særlig servering, hotell, kultur og handel, bransjer som er viktig for sysselsetting og verdiskaping i bykommunene, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Kommunene i KS storbynettverk har gjennom tett dialog med næringslivet lokalt fått et klart inntrykk av at det er sterkt behov for å bedre rammebetingelsene for disse bransjene i en begrenset periode.

- Vi ønsker at disse bedriftene skal kunne få tilstrekkelig finansiell trygghet til igjen å ta tilbake arbeidstakere i ordinær jobb, sier Gram.

KS og de politiske lederne i åtte norske storbyer har nå sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet og bedt om at om arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering reduseres til 2 dager, slik det også ble gjort i starten av koronapandemien fra 20 mars til 1 september 2020.

KS og Storbynettverket anmoder regjeringen om å fremme et slikt forslag i Revidert nasjonalbudsjett 2021, med tilbakevirkende kraft til 1. november 2020, og med virkning foreløpig fram til 1. juli 2021.

Les hele brevet