For å være en god talsperson for kommunesektoren, er det viktig å ha «den kommunale hverdagen» under huden.
Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Denne uken besøker KS-lederen Kongsberg, Øvre Eiker, Hvaler, Fredrikstad, Gardermoen og Lillestrøm. Neste uke besøker Bjørn Arild Gram Stavanger, Bryne, Time, Eigersund   og Sandnes.

- Vi har lagt bak oss en helt eksepsjonell periode i norsk etterkrigstid. Flere kommuner har lokale koronautbrudd mens andre nesten ikke har eller har hatt smittede. Å lytte til hvilken virkelighet ordførerne og politikerne beskriver, er formålet mitt med denne turen, sier KS-lederen. For å være en god talsperson for kommunesektoren, er det viktig å ha «den kommunale hverdagen» under huden, sier Gram. Derfor er det viktig å reise rundt i kommune-Norge.

Kongsberg og Øvre Eiker


Onsdag 9. september møter KS-lederen fylkesstyret i KS Viken som er samlet i Kongsberg. Fylkesstyret ledes for tiden av ordføreren i Kongsberg, Kari Anne Sand.

Senere samme dag er Bjørn Arild Gram til stede under kommunestyremøtet i Øvre Eiker. Torsdag besøker KS-lederen Fredrikstad og Hvaler Solpark/Smart Energi Hvaler, før Viken-besøket avsluttes fredag på Gardermoen og Lillestrøm. Her skal han blant annet møte Gardermoen Interkommunalt politisk råd.

Rogaland

I Rogaland skal styrelederen blant annet møte i Time kommunestyre og politisk ledelse i Stavanger. Senere i Sandnes skal Bjørn Arild Gram også besøke ulike boligsosiale tiltak.