- Med sin lange og omfattende erfaring fra kommunepolitikken i Norges nest største kommune, kjenner Mæland både sektoren og KS godt. Jeg er sikker på at jeg har hele Kommune-Norge med meg når jeg gratulerer henne med jobben, og jeg ser frem til et godt samarbeid med den nye kommunal- og moderniseringsministeren, sier Gunn Marit Helgesen.

Mæland var medlem i Bergen bystyre fra 1999, da hun også var kommunalråd for Høyre. Fra 2003 og helt fram til hun ble næringsminister i 2013 var hun byrådsleder i Bergen.

Store utfordringer
Helgesen viser til at kommunesektoren står midt oppe i store omstillinger og utfordringer, som den nye kommunalministeren får i fanget fra første dag.

- Vi står midt oppe i strukturreformer både i kommuner og regioner. Den avgåtte statsråden understreket gang på gang at en styrking av lokaldemokratiet er en forutsetning for å lykkes med disse reformene. Samtidig er sektoren i full gang med et omfattende digitaliseringsarbeid, som er nødvendig for å sikre og utvikle velferdstjenestene. Med Monica Mæland er jeg trygg på at sektoren fortsatt har en statsråd som forstår hvor viktig et velfungerende lokaldemokrati er for det norske demokratiet i seg selv, men også at lokalt selvstyre og lokale løsninger er en forutsetning for at innbyggerne skal få de beste velferdstjenestene.

Takker Sanner
Hun takker samtidig Jan Tore Sanner for godt samarbeid gjennom hans periode, og ønsker ham lykke til som ny kunnskaps- og integreringsminister.

- Både utdanning og integrering er kjernesaker for KS og for våre medlemmer. Derfor er det svært betryggende at vi kan fortsette det gode samarbeidet og den gode dialogen vi har hatt med Jan Tore Sanner også på hans nye områder, sier Helgesen.

Eiendomsskatt
KS’ styreleder legger til at hun ikke er like fornøyd med alt som skjer i forbindelse med regjeringsutvidelsen:

- Jeg synes det er trist at regjeringen legger opp til å svekke det lokale demokratiet på viktige områder, mens den stadig gjentar hvor viktig det er å styrke det. Å redusere kommunenes – og innbyggernes – rett til selv å fastsette både om de vil ha eiendomsskatt og størrelsen på den, er et direkte angrep på det lokale demokratiet, sier Gunn Marit Helgesen.