Regjeringen la fredag fram forslag om nye og forlengede økonomiske tiltak på til sammen 16 milliarder kroner. Forslagene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte.
Blant tiltakene er det satt av 500 millioner kroner til nye og utvidede sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge tar igjen tapt progresjon.

- For at tiltaket skal komme barn og unge til gode, er det viktig at rammene, både de økonomiske og organisatoriske avklares så raskt som mulig. KS bidrar gjerne til å finne gode løsninger på dette. Det er viktig at kommunene opplever dette tiltaket som et tilbud og en utstrakt hånd og ikke enda et krav i en allerede presset hverdag som følge av koronapandemien, sier Bjørn Arild Gram.

KS mener det er viktig at kommunene får et godt handlingsrom til å organisere sommerskolene lokalt.

- KS er derfor glad for at regjeringen legger til rette for at kommunen kan samarbeid med lokale krefter og tilpasse til lokale forhold. Det bør ikke legges for stor vekt på at tiltaket skal bidra til å ta igjen tapt undervisningstid og progresjon, fordi dette skal være et tilbud til elevene og samtidig er et tilbud til kommunene. Det er viktig at dette er tilbud som gir samvær og opplæring på en annen måte enn tradisjonell undervisning, i tråd med ulike type sommerskoler som mange kommuner allerede tilbyr, sier Gram.

KS er enig med regjeringen i at en sommerskole kan bidra til å gi lærerstudenter verdifull praksis. Gram understreker til slutt viktigheten av å samarbeide både med elevene og foreldrene i utviklingen av de lokale tilbudene.