- Kommuner skal kjennetegnes av høy etisk standard. Det er helt grunnleggende i et godt lokaldemokrati. Korrupsjon er alvorlig og skal ikke forekomme, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Ipsos har på vegne av KS spurt ordførere og ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper om de blir utsatt for press og påvirkning om uetisk atferd og korrupsjon.

Uetisk atferd kan dreie seg om forventning om favorisering, bruk av offentlige midler i strid med vedtatte prioriteringer og å tilbakeholde relevant informasjon i en sak.

Lenkeblokk Icon Les rapporten her

Situasjonen stabil over tid

Undersøkelsen er den fjerde i rekken av undersøkelser om korrupsjon og uetisk atferd, som KS har gjennomført blant kommunale ledere. Første gang var tilbake i 2009 De samlede resultatene viser at situasjonen har vært stabil over tid. Korrupsjon i form av tilbud om pengeytelser er lite utbredt, mens press om favorisering og omgåelse av regelverk mer vanlig.

- Lokalpolitikere og kommunale ledere har mange roller å håndtere, og i norske kommuner er det ofte små forhold, der man kjenner hverandre godt. Da er det ekstra viktig å være bevisst situasjoner som befinner seg i gråsonen for hva som er uetisk og ulovlig, og trene på dilemmaer, sier Helgesen.

Areal, plan og byggesak er den sektoren som oppleves som mest utsatt, etterfulgt av eiendom.

Kommunesektorens etikkutvalg gir råd

- For å jobbe godt med forebygging trenger vi kunnskap. Undersøkelsen fra Ipsos gir et godt og nyttig bilde av situasjonen. Resultatene er viktig for KS sitt arbeid med å støtte kommunene i deres forebyggende arbeid mot korrupsjon, sier Helgesen.

Kommunesektorens etikkutvalg er nedsatt av KS Hovedstyre og skal være en tydelig og uavhengig stemme i spørsmål rundt etikk og antikorrupsjon. KS og etikkutvalget har laget en rekke råd og anbefalinger for kommuner og fylkeskommuner, og har også laget en dilemmasamling.

Lytt på KS-podkast om dette: