– KS vil motivere flest mulig til å komme i gang med klarspråkarbeid. Den tradisjonelle byråkratiske skrivestilen har vært preget av tunge formuleringer og smitte fra kompliserte lovtekster. Klarspråk handler om å sette seg i lesernes sted og skrive så folk forstår, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Støtten skal blant annet gå til skrivekurs og forbedring av brev, skjemaer og tekster på nett.

Stor interesse
I år fikk KS inn 50 søknader om støtte, en økning på 21 søknader sammenlignet med i fjor.

– Vi er glade for at interessen har vært så stor. Det viser at mange kommuner og fylkeskommuner ønsker å forbedre språket sitt. De kommuniserer med innbyggere i alle livets faser, og av og til i sårbare situasjoner. Da er språket ekstra viktig, sier Helgesen.

Juryen for støtteordningen består av representanter fra kommunesektoren, Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Langvarig satsing
Støtteordningen er en del av pro­grammet Klart språk i kommunesektoren som skal vare fram til 2020. Hittil har over 100 kommuner og fylkeskommuner deltatt på regionale kurs i klart språk og mange har startet opp eget arbeid.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med på å finansiere KS-programmet.