- Vårt aller viktigste råd til Stortinget er å gi sikkerhet til kommunene og fylkeskommunene om at de store inntektstapene og ekstrautgiftene som koronapandemien påfører sektoren blir kompensert. Det handler om framtiden til lokalsamfunn over hele landet, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Hvor alvorlig det økonomiske tilbakeslaget for kommunesektoren vil bli, avhenger i betydelig grad av hvor lenge det er nødvendig å videreføre de omfattende tiltakene for å hindre smittespredning. I KS’ anslag er det forutsatt at økonomien er i unntakstilstand i vel 2 måneder, før det blir en gradvis forbedring. Det er stor usikkerhet om hvor lenge dette vil vare. Derfor oppgir KS et anslag på den kommunaløkonomiske svekkelsen i et intervall på nesten 6 milliarder kroner.

- Selv om det vil være stor usikkerhet, sannsynligvis i flere måneder, om størrelsen på tapet for kommunesektoren i 2020, er det likevel viktig at Stortinget fastslår prinsippet om kompensasjon nå. Stortingets tidligere vedtak om å kompensere «urimelig» inntektstap er for svakt og uforpliktende, sier Gram.

Kommunesektoren har så langt unngått å permittere egne ansatte, og har heller ikke kuttet i planlagte innkjøp fra næringslivet.

- Med vedvarende stor usikkerhet om kommuneøkonomi, kan vi dessverre ikke se bort fra at også kommunene blir tvunget til å vurdere både midlertidige og mer permanente kostnadskutt som rammer innbyggerne, men også egne ansatte. Kommunesektoren er beredt til å ta en rolle i å hjelpe det private næringslivet på fote igjen så snart som mulig. Men da kan ikke sektoren starte med mange milliarder kroner i minus, sier Gram.

Les nærmere forklaring på tallene her