Fredag la regjeringen fram en ny krisepakke hvorav kommunene får en milliard kroner til å støtte lokalt næringsliv som er hardt rammet av strenge smitteverntiltak. Halvparten, 500 millioner kroner, fordeles nå til kommunene med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet, og de som har strenge smitteverntiltak på grunn av det muterte viruset. Den andre halvparten skal fordeles senere, trolig etter påske, med bakgrunn i utviklingen i behovet til lokalt næringsliv.

Fylkeskommunene får tilført 200 millioner kroner over fylkeskommunerammen til regional nærings- og kompetanseutvikling. Regjeringen viser til anmodningsvedtak om styrking av bedriftsintern opplæring som bakgrunn for forslaget.

- Bedriftsintern opplæring er et velegnet virkemiddel for å sikre kompetanseoppbygging i kriserammet næringsliv, hvor fylkeskommunene gjennom sin kunnskap om regionale behov er utmerkede forvaltere. Tilleggsbevilgningen nå er positiv, og kapasiteten i fylkeskommunene kan med fordel styrkes ytterligere, sier Gram.

Krisepakken inneholder flere forslag om bevilgninger til dekning av ekstra utgifter kommunene har pådratt seg ved å tilby karantehotell, og utgifter de vil få framover i arbeidet med vaksinering.

- Bevilgningene som skal dekke utgifter til karantenehotell og til vaksinering følger av tidligere løfter, men det er selvsagt positivt at dette vises i krisepakken, sier Bjørn Arild Gram.