Stortinget har bedt om at midler til en egen tiltakspakke gjennom kommuner og fylkeskommuner skal legges fram, senest i RNB. KS sender fredag brev til kommunalministeren og Stortinget med innspill til hva KS mener er viktig i en slik tiltakspakke.
- Vi har så langt ikke hørt fra regjeringen i denne saken, men vi er klare og vil gjerne bidra med konstruktive innspill til både omfang, og hvordan en slik pakke bør utformes, sier Gram.

KS mener følgende elementer er viktige i utforming av en tiltakspakke:

  • Kommunesektoren har kapasitet til å effektuere en tiltakspakke på godt over 10 milliarder kroner i løpet av kommende år til prosjekter med stor nytteverdi.
  • Pakken bør omfatte både vedlikehold og andre aktivitetsfremmende tiltak som ikke allerede er vedtatt i kommunale/fylkeskommunale budsjetter for 2020.
  • Midlene bør fordeles etter innbyggertall, der 30 prosent av bevilgningen går til fylkeskommunene og 70 prosent til kommunene. Fordelingen avspeiler størrelsen på driftsøkonomien i kommunenes og fylkeskommunene samtidig som fylkeskommunenes behov som følge av sitt særlige ansvar som regional samfunnsutvikler er ivaretatt.
  • Det stilles ingen krav til kommunal/fylkeskommunal egenandel.
  • Det legges opp til en enkel rapportering innen utgangen av 2021.

- Jeg tror vi kan love både staten og næringslivet: Kommer midlene, kommer også prosjektene og aktiviteten raskt etter det. Det skal ikke stå på kommunene og fylkeskommunene når det gjelder å få hjulene i gang igjen og folk tilbake til jobb, sier Gram.

Lenkeblokk Icon Brevet om tiltakspakken Lenkeblokk Icon Se også artikkelen "Tiltak for næringslivet og det grønne skiftet"