Onsdag 21. april klokka 12 møttes partene i årets mellomoppgjør i kommunesektoren til forhandlingsåpning.

KS’ forhandlingsleder understreker at pandemien på ingen måte er over, og at den fortsatt legger store begrensninger på sosial og økonomisk aktivitet i samfunnet. Men han legger vekt på at krisen har vist at kommunene og fylkeskommunene har dyktige, kompetente medarbeidere som sammen har håndtert ekstraordinære utfordringer på en imponerende måte over lang tid.

- Dette har vært mulig fordi hele laget – ansatte i alle grupper og i politisk og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner sammen både har ønsket og evnet å håndtere denne ekstraordinære situasjonen, sier Gangsø.

Selv om mellomoppgjøret i 2021 gjennomføres mens pandemien fortsatt pågår, fremholder Gangsø at årets oppgjør vil gi klart bedre uttelling for alle grupper i kommunal sektor enn tilfellet var i 2020. I fjor ble rammen for oppgjøret langt lavere enn alle parter hadde sett for seg ved årets begynnelse. I kommuneoppgjøret spesielt hadde lønnsglidningen og overhenget fra oppgjøret i 2019 brukt opp nesten hele rammen før oppgjøret startet. I år er utgangspunktet annerledes:

- Rammen fra frontfagforhandlingene er betydelig høyere, og glidning og overheng i kommunesektoren langt lavere. Det gir oss mye mer å forhandle om, fastslår Tor Arne Gangsø, som legger til at KS i sitt forhandlingstilbud legger opp til å bruke den økonomiske rammen både til generelle lønnstillegg og til å sette av lønnsmidler til lokale forhandlinger.

Forhandlingsfrist for mellomoppgjøret 2021 er midnatt 30. april.

Her kan du lese oppdaterte krav og tilbud:

Lenkeblokk Icon Akademikernes krav Lenkeblokk Icon LO Kommunes krav Lenkeblokk Icon Unios krav Lenkeblokk Icon YS Kommunes krav Lenkeblokk Icon Tilbud fra KS

Om KS

KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor og den nest største totalt i Norge.

KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo.

KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 447.000 arbeidstakere som utfører 364.000 årsverk.

40 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 30 prosent er i skolesektoren, mens 10 prosent er i barnehagesektoren.

40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune.

Lenkeblokk Icon Les mer på Tariff 2021