Regjeringen har i dag, torsdag, vedtatt å ta bort fraværsgrensen i videregående skole for resten av skoleåret 2021-22. Grensen på maksimalt 10 prosent udokumentert fravær for å få vitnemål ble suspendert under koronapandemien, men ble gjeninnført da de nasjonale smitteverntiltakene ble avviklet nylig.

- Det er åpenbart fornuftig at elever som har luftveissymptomer nå slipper å kontakte fastlege for å få dokumentasjon på gyldig fravær. Det er også rimelig at dette vil gjelde for resten av skoleåret, i lys både av usikkerhet om smittesituasjonen videre og presset på fastlegene. Samtidig vil jeg understreke at terskelen for fravær ellers heldigvis ikke er senket, sier Helgesen.