- Jeg er sikker på at KS i Geir Aga får en svært dyktig administrerende direktør. Kommunesektoren står overfor store utfordringer de neste årene. Økonomien blir strammere, kampen om arbeidskraft og kompetanse øker og oppgavene blir stadig flere. Geir har dyp kunnskap om hele kommunesektoren og dens utfordringer, og han har allerede solid innsikt i KS’ roller og oppgaver gjennom flere verv i KS. I tillegg har han personlige egenskaper som gjør ham godt egnet til å lede KS’ administrasjon fremover. Jeg gleder meg til samarbeidet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Aga er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en Master of management i endringsledelse. Før han ble kommunedirektør i Bærum kommune i 2020, var han kommunaldirektør for byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune i 11 år. Han har også vært leder av kemnerkontoret i Oslo og divisjonsdirektør i skatteetaten.

- Jeg vil takke den politiske ledelsen ved styreleder Gunn Marit Helgesen og nestlederne Odd Stangeland og Aud Hove for tilliten. Jeg har vært så heldig å ha jobbet med flere ledere og medarbeidere i KS de siste årene og jeg har vært imponert over kompetansen de har.  Det har vært inspirerende å møte alle de fine menneskene i KS. Jeg føler meg privilegert som nå skal få jobbe med dem alle. Sammen skal vi spille politikken god, videreutvikle en spennende interesseorganisasjon og jobbe for hele kommunelaget. Denne jobben er en innertier for en som elsker kommunesektoren, sier Geir Aga.

Aga overtar etter Lasse Hansen som har sagt opp sin stilling for å pensjonere seg.  Aga tiltrer etter nærmere avtale.