Ordningen med statlig toppfinansiering av ressurskrevende tjenester, det vil si kommunale tjenester til innbyggere med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser, svekkes for andre år på rad.

I fjor økte innslagspunktet for statlig toppfinansiering for slike tjenester med 10.000 kroner ut over lønnsveksten, i årets forslag til statsbudsjett økes innslagspunktet med ytterligere 50.000 kroner ut over anslått lønnsvekst. På dette beregner regjeringen at staten skal spare 330 millioner kroner i 2017.

- Dette er en svekkelse av finansieringen av en ordning som skal omfatte de aller svakeste. Vi protesterte på dette i fjor, nå går regjeringen altså enda lenger i feil retning. Nå får vi stole på at Stortinget sørger for å rette opp dette under behandlingen i høst, sier Gunn Marit Helgesen.