Partene kom til enighet før fristen ved midnatt.

- Alle parter kan være stolte. Vi klarte å komme i mål innen fristen med et samlet resultat. Det er andre gang på rad at vi gjennom stor innsats og sterk vilje fra alle partene klarer å finne helhetlige løsninger uten hjelp av Riksmekleren, sier forhandlingsleder i KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Resultatet har en ramme på 2,8 prosent, den samme som oppgjøret i privat sektor. Mye av rammen var allerede avtalt i fjorårets mellomoppgjør, slik at det i realiteten bare var 1,1 prosent igjen å forhandle om nå.

- Det er selvsagt ekstra krevende å komme fram til en helhetlig løsning innenfor en så trang ramme, når det er fire forhandlingssammenslutninger som har ulike prioriteringer og til dels svært ulik profil på sine krav. Jeg har stor respekt for den profesjonaliteten, ansvarligheten og ikke minst realismen partene har utvist, sier Gangsø.

Gangsø understreker at det viktigste for KS’ medlemmer i dette oppgjøret har vært å sikre at kommunesektoren er i stand til å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. Da kan kommunene og fylkeskommunene fortsatt levere viktige velferdstjenester til innbyggerne. 

- Vi har også vært opptatt av å finne nye virkemidler for å styrke arbeidet med en heltidskultur og bedre kompensasjon for helgearbeid. Derfor er vi fornøyde med både resultatet og retningen på avtalen, sier Tor Arne Gangsø.

Partene har forhandlet siden 11. april.

Avtalen skal nå til uravstemning i KS og forhandlingssammenslutningene. 

Det er også oppnådd enighet mellom Legeforeningen og KS om kommunelegeavtalen (SFS 2305) som tidligere har vært behandlet i nemnd.

Fakta om hovedtariffoppgjøret i KS-området:

  • KS´ forhandlingsområde er det største i offentlige sektor og det nest største totalt i Norge
  • KS-området omfatter 498.000 stillinger, som utfører 346.000 årsverk – av disse omfattes 445.000 stillinger (300.000 årsverk) av det sentrale lønnsoppgjøret
  • 41 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen i KS-området. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune (om lag 181.000 medlemmer), Unio Kommune (163.000), YS Kommune (32.000) og Akademikerne kommune (21.000)