Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, mener rapportene gir et godt grunnlag for kommende beslutninger. Han håper alle som har en interesse i fastlegeordningen kan samles om det virkelighetsbildet som tegnes.

– Vi må aldri glemme at fastlegeordningen er til for pasientene. Det grunnleggende spørsmålet vi må stille oss er hva som er viktig å bevare og hva som bør endres for å gi befolkningen enda bedre helsetjenester, sier Gangsø.

Derfor er KS opptatt av at kommunene har nok handlingsrom til å ivareta sitt sørge-for-ansvar også i fremtiden. Evalueringen viser at de ivaretar dette ansvaret i stor grad, og har virkemidlene de trenger. Men det koster.

IPSOS har gjennomført en kartlegging som viser at hele sju av ti kommuner subsidierer fastlegeordningen med til sammen 440 millioner kroner hvert år, for å rekruttere og beholde sine fastleger. Og kostnadene øker fra år til år.

– Nå gjenstår jobben med å komme fram til en beslutning om hvilke grep som må gjøres for å videreutvikle en bærekraftig fastlegeordning for framtiden, sier Gangsø. På vegne av KS takker han EY, Vista Analyse og Folkehelseinstituttet for solid og viktig arbeid.