23. mai kom KS, kommunesektorens organisasjon, og Legeforeningen til enighet om særavtalen (SFS 2305) som regulerer legevakt, samfunnsmedisinsk beredskap og arbeidsforhold for LIS1.

- Vi er glade for at vi er kommet til enighet etter en konstruktiv prosess. Det er bra for pasienter over hele landet, og et skritt i riktig retning mot en bedre arbeidshverdag for legene, sier Gangsø og Rime.

Lenkeblokk Icon Protokoll for kommunelegeavtalen

Målet er å beholde dagens leger og legge til rette for økt rekruttering av fastleger. Samtidig er partene tydelige på at kommunene må gis rammevilkår som gjør det mulig for dem å oppfylle sitt sørge-for-ansvar.

- Vi er enige om at legevakt ikke skal komme på toppen av en allerede svært presset fastlegehverdag. Partene vil jobbe for at legevakt skal regnes som en offentlig allmennmedisinsk oppgave. Det vil kreve flere leger i kommunene og at staten går inn med nødvendige forskriftsendringer og finansiering, sier Rime og Gangsø.

Ber staten ta ansvar
Partene ber i tillegg regjeringen om å gjennomgå finansieringsordningen for legevakt for å sikre forutsigbarhet både for leger og kommuner. Partene er også enige om at det er nødvendig å vurdere innføring av ordinær lønnskompensasjon for legevaktarbeid.

- Vi gjør dette for å sikre at landet har et forsvarlig legevakttilbud, også i årene som kommer. Nå er det avgjørende at regjeringen og Stortinget tar sitt ansvar, sier Gangsø og Rime.

Skal sikre kommuneoverlegene forsvarlig arbeidsbelastning
Enigheten innebærer også viktig utvikling for kommuneoverlegene. I lys av en rekke erfaringer, blant annet fra pandemien, er det enighet om å se på deres arbeidstidsbetingelser. Partene skal utarbeide felles informasjon og veiledning til kommunene og legene, for at kommuneoverlegene skal sikres en forsvarlig arbeidsbelastning, også i langvarige krisesituasjoner.

Partene nedsetter et utvalg som skal ferdigstille grunnlaget for denne informasjonen.

Avtalen forlenges ut desember 2023.