Alt for mange feil skjer i dag på grunn av mangel på informasjon og samhandling. Derfor har dette arbeidet høy prioritet i KS.
Gunn Marit Helgesen

De syv storbyene i nettverket ga en klar melding til regjeringen; Vi er enige, vi er klare og vi er utålmodige etter å komme videre.

Storbyene uttrykte i møtet at det er kritisk viktig at samhandlingen i hele helsetjenesten gis et løft og at det utvikles bedre løsninger for kommunal helse- og omsorgstjeneste, og at forprosjekt for dette kommer i gang.

- "En innbygger - en journal" er en av de største og viktigste felles digitaliseringsprosjektene i det offentlige, og krever god samstyring mellom staten og kommunene, sa ordfører i Kristiansand, Harald Furre, som innledet på vegne av storbyene.

KS og storbyene har i tillegg til å gi uttrykk for enighet også sagt seg villige til å bidra med ti millioner kroner for å realisere forprosjektet som det nå haster med å komme videre med. Dette for å vise viktigheten av fremdrift. 

- Alt for mange feil skjer i dag på grunn av mangel på informasjon og samhandling. Derfor har dette arbeidet høy prioritet i KS. Vi er glade for den tydelige talen fra storbyene, og håper regjeringen snart behandler saken om En Innbygger - en journal, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. 

Direktoratet for e-helse har anbefalt én felles journalløsning for kommunesektoren og en helhetlig samhandlingsløsning for helsetjenesten. Målet er bedre pasientsikkerhet og bedre helsetjenester.