Forhandlingene mellom KS og partene i særavtalen endte med brudd mellom KS og Utdanningsforbundet. KS ønsket at nåværende avtale skulle forlenges, mens Utdanningsforbundet krevde «økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer», og «sikring av pedagogisk leders og barnehagelærers tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid».

- Barnehagene i Norge er mangfoldige, av ulik størrelse og med helt ulike behov. En avtale som skal gjelde alle barnehager må ta vare på dette mangfoldet. I dagens avtale står det at minst fire timer skal – der står ikke kan – brukes til planlegging. Her ligger både en sikring av tiden, og mulighet for å bruke mer tid der det er behov for det. Vi mener det er et klart lederansvar å forvalte tidsressursene på en best mulig måte ut fra behovet i den enkelte barnehage. Dette handler også om å ha tillit til styrerne som pedagogiske og administrative ledere, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Han viser også til at regjeringen har bestemt at en ny, skjerpet pedagognorm skal gjelde fra 1. august i år, noe som gjør at mange flere barnehagelærere skal ansettes inn mot neste barnehageår.

- Å avtalefeste mer planleggingstid for alle pedagoger, uavhengig av det faktiske behovet i den enkelte barnehage, vil mange steder føre til at barna får mindre tid sammen med barnehagelærerne og får mindre nytte av deres viktige kompetanse. Det vil være uheldig både for barna og for barnehagen, sier Tor Arne Gangsø.