Kåringen er et samarbeid mellom KS og NHO. Prisen deles ut til kommuner på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

Arendal kommune

KS’ styreleder Bjørn Arild Gram presenterte begrunnelsen for at Arendal kommune fortjente prisen som følger:

- Dette er en kommune som vektlegger næringslivsdialogen. Politikere og kommuneadministrasjon har regelmessige samtaler med næringslivsledere. Og på denne måten oppnås gjensidig forståelse og felles initiativer.

Kommunen har utviklet en offensiv næringsplan. Og en systematisk kunnskapsinnhenting blant bedriftene i kommunen er en del av arbeidet, der kommunen får tilbakemelding på hvordan næringslivet oppfatter kommunen som tilrettelegger for næringslivet.

Ved siden av betydelige investeringer i næringsarealer, tar kommunen en rekke institusjonelle initiativ som vektlegger læring og erfaringsutveksling som en driver i næringsutviklingen. Dette har ført til etableringen av flere kunnskapsarenaer som understøtter et kompetansebasert næringsliv.

- Gjennom det gode arbeidet har kommunen tatt rollen som en tydelig regional utviklingsmotor og jobber bevisst med å bygge en vekstkultur som har resulterte i flere konkrete næringsetableringer, sa Bjørn Arild Gram.

Rauma kommune

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, la frem begrunnelsen for at Rauma kommune vant prisen for sitt arbeid med næringsutvikling:

- Dette er en kommune som over tid har klart å etablere faste møteplasser mellom kommune og næringsliv. Gjennom samarbeidet som har utviklet seg, har det sprunget ut en helhetlig satsing som preger hele næringsutviklingen og samfunnsutviklingen i kommunen.

Gjennom samarbeidet, har kommunen og næringslivet klart å utnytte kommunenes særegne geografiske egenskaper, samtidig som det er lagt vekt på utviklingen av en helhetlig og god bo- og arbeidsmarkedsregion.

- De konkrete resultatene fra samarbeidet er etablering av ulike typer selskaper og en god tettstedutvikling. Samtidig som næringslivet er variert, har kommunen stått i spissen for en tydelig og målrettet reiselivsutvikling. Og sist, men ikke minst har kommunen hatt en solid vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet de siste årene. Og apropos arbeidsplasser, så er samarbeidet så tett at kommunen og næringslivet tar i bruk samordnede utlysninger av ledige stillinger i kommunen og i næringslivet sa Ole Erik Almlid.

Det var ordførerne i begge kommunene, Robert Cornels Nordli i Arendal, og Yvonne Wold i Rauma, som ble gratulert og takket for prisen.

Kåringen fant sted på årets kommunalpolitiske toppmøte i regi av KS. Her kan du se opptak fra kåringen.