KS og organisasjonene er enige om å videreføre dagens arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet fram til 31.12. 2019.

Partene startet forhandlinger 19. november og kom til enighet mandag 4. desember.

- Alle partene ønsker en god skole for våre elever og har stilt ulike krav og gitt tilbud for å oppnå gode rammer for elevenes læring. Det er vist vilje til god dialog i forhandlingene, men denne gangen var avstanden for stor til at det var mulig å gjøre endringer i avtalen, sier Gangsø.

- En forlengelse av avtalen gjør det mulig å jobbe videre både lokalt og sentralt med å utvikle skolen til det beste for elevene. Som på andre områder i norsk arbeidsliv er det også i skolen behov for en god kultur for å møte framtidas utfordringer. Mye av dette arbeidet er allerede godt i gang, sier Gangsø.

Avtalen virker fra 1. januar 2018.