KS har understreket behovet for full koronakompensasjon til kommuner og fylkeskommuner, for å unngå store kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

− Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at vi skal stille opp for kommunesektoren. Anslaget fra arbeidsgruppen er i samsvar med bevilgningene som ble gitt for første halvår i statsbudsjettet for å kompensere kommunene og fylkeskommunene for det virusutbruddet har kostet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Her kan du lese rapporten 

Arbeidsgruppen anslår de økonomiske konsekvensene til om lag 6,7 milliarder kroner for kommunene og 2,6 milliarder kroner for fylkeskommunene.

− KS har understreket behovet for full koronakompensasjon til kommuner og fylkeskommuner, for å unngå store kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne. Så langt i år er det oppfylt, noe vi er glade for. Det er svært viktig at det fortsatt garanteres for videre tap både resten av året og eventuelt videre, når behovet tilsier det, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

I kommunene er det helse- og omsorgstjenestene som har hatt høyest utgifter. Om lag to tredeler av utfgiftene har gått til lønn, testing, smittesporing, smittevernutstyr og vaksinering. De har også hatt store kostnader knyttet til isolasjoner og karantene. Grunnskole og barnehage står for 20 prosent av utgiftene. Resten er fordelt på kultur, idrett og havn, samt enkelte andre tjenester.

For fylkeskommunene er de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet i all hovedsak knyttet til reduserte billettinntekter i kollektivtransporten.

− Kommunene har gjort en formidabel jobb. De står i frontlinjen på testing, smittesporing og vaksinering, samtidig som de fortsatt skal tilby gode tjenester til folk og næringsliv. Så langt har regjeringen bevilget 18 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i 2020 og 23 milliarder kroner i kompensasjon og til aktivitetsfremmende tiltak i 2021. Kommunesektoren kan være trygg på at vi fortsatt vil stille opp, sier Astrup.

Arbeidsgruppen skal innen 1. april 2022 levere en sluttrapport for utviklingen i 2021.

− Selv om vaksineringen har skutt fart, vet vi ikke hvordan pandemien utvikler seg videre. De siste ukene har vist at usikkerheten fremdeles er stor. Vi har derfor forlenget mandatet til arbeidsgruppen fram til våren 2022, sier Astrup.

- Det er svært positivt at arbeidsgruppens mandat forlenges, og helt i tråd med det vi har bedt om, sier Gram.