Det er betydelige forskjeller mellom KS’ anslag og regjeringens anslag på virkningene av korona-pandemien på kommuneøkonomien i 2020. Mens regjeringen anslår netto merutgifter på tre milliarder kroner, var KS’ anslag før RNB ble lagt fram merutgifter på 18-27 milliarder kroner.

- Våre anslag gjelder for hele 2020, mens regjeringen i RNB ser bort fra merutgifter og inntektstap ut over skatt som vil oppstå i resten av året. Dessuten overdriver regjeringen den positive effekten redusert lønns- og prisvekst vil få for kommunenes handlingsrom, sier Gram.

Regjeringen foreslår tilleggsbevilgninger som følge av koronapandemien på 2,1 milliarder kroner.  Det viktigste elementet er en ekstra kompensasjon for inntektstap i kollektivtrafikken på 1,5 milliarder kroner.   

- Tilleggsbevilgningen til kollektivtrafikk er helt nødvendig, og må forsterkes og videreføres også etter første halvår 2020, sier Bjørn Arild Gram.

Regjeringen har gitt nye anslag for årets lønnsoppgjør, og foreløpige anslag på overheng og glidning viser at kommunesektoren allerede er på dette nivået for lønnsutvikling i inneværende år.

- Dette viser at regjeringens anslag er i ytterkant av hva som er mulig å realisere i 2020, sier Gram.

Lenkeblokk Icon Forskjeller i beregnet korona-tap – KS versus RNB

Lytt også til KS-podden "Der livet leves" hvor styreleder Bjørn Arild Gram i forkant forteller om forventninger til Revidert nasjonalbudsjett for 2019 (RNB) og Kommuneproposisjonen 2021.