Hovedpunktene i vedtektene for hedersbevis er:

  • Medaljen kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune.
  • For folkevalgte kreves det 24 års funksjonstid og for tilsatte 25 år.
  • Hedersmerke kan tildeles alle tilsatte med minst 25 års tjenestetid.
  • Merket kan, foruten til tilsatte i kommuner og fylkeskommuner, gis til tilsatte i virksomheter som helt eller delvis er kommunalt, fylkeskommunalt eller interkommunalt eid, og tilsatte i forbund for kommuner eller kommunale virksomheter.
  • Vedkommende formannskap eller fylkesutvalg kan søke om tildeling av medalje eller hedersmerke. Dessuten kan vedkommende styre søke om tildeling av merket. I disse tilfellene tildeles medaljen/merket av administrerende direktør i KS.
  • Medalje/merke kan også tildeles av KS på eget initiativ. I disse tilfellene står Hovedstyrets arbeidsutvalg for tildelingen.

Avgift for medalje og merke, som begge er utført i sølv og emalje, er fra 1. januar 2017 henholdsvis kr 2340,– for medalje og kr 790,– for hedersmerket. Prisen er uten mva. Forsendelsen skjer rekommandert og porto kommer i tillegg. Personer som har fått tildelt medalje, har rett til å kjøpe merket.

Lenkeblokk Icon Søk om hedersmerke og/eller medalje her

Søknaden skal inneholde navnet på personen som skal motta faktura (den som sender inn søknad).

Navn på mottaker(e) av diplom fylles ut i excel-arket som følger med i bekreftelsen du mottar etter at søknaden er sendt.

Vi gjør oppmerksom på at det er 4–6 ukers behandlingstid.

Når kan man bære KS-medalje og KS-hedersmerke?
KS-medalje er ikke en orden og kan derfor ikke bæres på uniform. Den kan bæres på antrekk som mørk dress, smoking og kjole og hvitt. Tilsvarende for kvinner. 
KS-hedersmerke kan bæres på alle typer antrekk, men ikke uniform.

For spørsmål, kontakt KS Agenda på tlf. 24 13 28 00