Dette dokument inneholder kontingentsatser for 2022.

  • Kontingent til KS (serviceavgift og medlemskontingent)
  • Kontingent til FoU-arbeidet i regi av KS

Serviceavgift og medlemskontingent

Praksis for behandling av mva på medlemskontingent innebærer en oppdeling av KS kontingenten i en serviceavgift og en medlemskontingent. Praksisen slår fast at betaling for tjenesteleveranser som ikke er av «ideell» karakter skal faktureres med merverdiavgift (omfattes ikke av unntaket for medlemskontingent i mva loven § 3-13). Det er samlet KS kontingent som nå er beregnet, netto (ekskl. mva). Endelig fordelingen mellom serviceavgift og medlemskontingent, samt mva vil fremkomme på faktura.

Kontingenten forfaller til betaling med 60 % av totalbeløpet medio januar 2022 og 40 % medio juni 2022.

Satser 2022

  • Lønnsvekstregulering: 3,90 %
  • Konsumsprisjustering: 2,70 %
  • Befolkningsvekst:          0,44 %

Dette innebærer en regulering av kontingentsatsene for:

  • KS Kontingent (serviceavgift/medlemskontingent): 3,54 %
  • FoU kontingent:                                                                        3,54 %
  • Maksimumskontingent:                                                         3,98 %
  • Grunnbeløp for kommuner:                                                 3,54 %

For kommunene:
KS kontingent (serviceavgift/medlemskontingent) pr innbygger kr. 37,68
FoU kontingent pr innbygger:                                                                      kr.    6,27

Grunnbeløp: kr. 112 720,-

Maksimumskontingent:            kr.    9 630 710,-
Maksimumskontingent Oslo:  kr. 17 291 502,-

For fylkeskommunene:
FoU kontingent pr innbygger: kr. 4,59 

Innbyggertall pr. 01.01.2021 fra SSB legges til grunn.

image5z8r8.png

Hva hver enkelt kommune/fylkeskommune skal betale i kontingent for 2022 finner du i lenken her (Excel-ark)

Kontaktpunkt:
For spørsmål ta kontakt med
Support Økonomi
support-okonomi@ks.no