Denne siden inneholder kontingentsatser for 2024:

  • Kontingent til KS (serviceavgift og medlemskontingent)
  • Kontingent til FoU-arbeidet i regi av KS

Serviceavgift og medlemskontingent

Praksis for behandling av merverdiavgift (mva) på KS’ medlemskontingent innebærer en oppdeling av kontingenten i en serviceavgift og en medlemskontingent. Praksisen slår fast at betaling for tjenesteleveranser som ikke er av «ideell» karakter skal faktureres med merverdiavgift (omfattes ikke av unntaket for medlemskontingent i mva-loven § 3-13). Det er samlet KS-kontingent som nå er beregnet, netto (ekskl. mva). Endelig fordelingen mellom serviceavgift og medlemskontingent, samt mva vil fremkomme på faktura.

Kontingenten forfaller til betaling med 60 prosent av totalbeløpet medio januar 2024 og 40 prosent medio juni 2024.

Satser 2024

  • Lønnsvekstregulering: 5,10 %
  • Konsumsprisjustering: 7,50 %
  • Befolkningsvekst: 1,17 %

Dette innebærer en regulering av kontingentsatsene for: 

  • KS-kontingent (serviceavgift/medlemskontingent): 5,82 %
  • FoU-kontingent: 5,82 %
  • Maksimumskontingent: 6,99 %
  • Grunnbeløp for kommuner: 5,82 %

For kommunene:

KS-kontingent (serviceavgift/medlemskontingent) pr. innbygger: kr. 41,68        

FoU-kontingent pr innbygger: kr. 6,94
Grunnbeløp: kr.124.335
Maksimumskontingent: kr.10.835.899
Maksimumskontingent Oslo: kr.19.455.364

For fylkeskommunene:

FoU-kontingent pr. innbygger: kr. 5,07

Innbyggertall pr. 01.01.2023 fra SSB legges til grunn.

Lenkeblokk Icon Oversikt over hva den enkelte kommune og fylkeskommune skal betale i kontingent