Dette dokument inneholder kontingentsatser for 2023.

  • Kontingent til KS (serviceavgift og medlemskontingent)
  • Kontingent til FoU-arbeidet i regi av KS

Serviceavgift og medlemskontingent

Praksis for behandling av mva på KS’ medlemskontingent innebærer en oppdeling av kontingenten i en serviceavgift og en medlemskontingent. Praksisen slår fast at betaling for tjenesteleveranser som ikke er av «ideell» karakter skal faktureres med merverdiavgift (omfattes ikke av unntaket for medlemskontingent i mva loven § 3-13). Det er samlet KS kontingent som nå er beregnet, netto (ekskl. mva). Endelig fordelingen mellom serviceavgift og medlemskontingent, samt mva vil fremkomme på faktura.

Kontingenten forfaller til betaling med 60 % av totalbeløpet medio januar 2023 og 40 % medio juni 2023.

Satser 2023

  • Lønnsvekstregulering: 4,80 %
  • Konsumsprisjustering: 3,90 %
  • Befolkningsvekst:        0,63 %

Dette innebærer en regulering av kontingentsatsene for: 

  • KS Kontingent (serviceavgift/medlemskontingent): 4,53 %
  • FoU kontingent: 4,53 %
  • Maksimumskontingent: 5,16 %
  • Grunnbeløp for kommuner: 4,53 %

For kommunene:
KS kontingent (serviceavgift/medlemskontingent) pr innbygger kr. 39,39
FoU kontingent pr innbygger: kr. 6,56
Grunnbeløp: kr. 117 827
Maksimumskontingent: kr. 10 127 539
Maksimumskontingent Oslo: kr.  18 183 536

For fylkeskommunene:
FoU kontingent pr innbygger: kr. 4,79
Innbyggertall pr. 01.01.2022 fra SSB legges til grunn.

Lenkeblokk Icon Oversikt over hva den enkelte kommune og fylkeskommune skal betale i kontingent