For å unngå avvik som fører til merarbeid og forsinkelser, ber vi om at følgende punkter blir opplyst på fakturaer som sendes til oss:

  • Fakturaen skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
  • Fakturareferanse: Avtalt prosjektnummer (eller ressursnummer). Det skal kun være ett prosjektnummer eller ett ressursnummer pr. faktura.
  • Finnes det henvisninger til andre dokumenter på faktura skal dette vedlegges: Timelister, avtaler etc.
  • 30 dagers forfall

Fakturaadresse

For at din faktura skal få raskest mulig behandling hos oss er det viktig at alle fakturaer stiles til korrekt selskap og er merket med gyldig fakturareferanse.

Alle selskapene i konsernet har samme fakturaadresse:

«Navn på selskap»

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

Vi ønsker primært å motta faktura i EHF-format (Elektronisk Handels Format).

Alle våre selskaper er registrert i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og EHF-faktura skal sendes til følgende organisasjonsnummer:

KS-Kommunesektorens organisasjon 971032146

Kommuneforlaget AS 910976222

KS-Agenda AS  988386839

KS-Møteplasser AS 929290755

KS-Digitale Fellestjenester AS  931796003

KS-Konsulent as   997711017

Kommunenes Hus AS 935087759

Fakturamerking

Alle fakturaer som sendes til selskaper i konsernet skal merkes med enten et ressursnummer eller et sekssifret prosjektnummer.

For leverandører som tidligere har merket fakturaer med ressursnummer ber vi dere om å legge til prefiks A i referansen, f.eks A1234 hvor 1234 er ressursnummeret.

For raskest behandling bør du sende elektronisk faktura i EHF-format.

Bruk av korrekt felt i EHF-formatet

Både ressursnummer AXXXX og prosjektnummer XXXXXX skal stå i felt:

<cbc:BuyerReference>AXXXX</cbc:BuyerReference>

Eller

<cbc:BuyerReference>XXXXXX</cbc:BuyerReference>

Krav til fakturaer sendt i e-post

Fakturaen sendes i pdf-format til epostadresse faktura@ks.no (KUN FAKTURA). Det må kun leveres én fil per faktura, men hver e-post kan inneholde flere filer (fakturaer).

Ett ressursnummer eller ett prosjektnummer skal oppgis i feltet «Deres ref.» på samme format som beskrevet for EHF-faktura. Alle andre henvendelser sendes til økonomiavdelingen på epost support-okonomi@ks.no.

Ufullstendige fakturaer

Dersom fakturaen inneholder feil eller mangler vil den avvises i InvoiceFirewall. Det vil ikke aksepteres renter eller omkostninger på fakturaer som er avvist på bakgrunn av manglende opplysninger som beskrevet ovenfor.

Har du spørsmål angående endringen eller merking av faktura ta kontakt med oss på support-okonomi@ks.no.

Takk for at dere hjelper oss til å ha en effektiv fakturaflyt, slik at vi unngår systemavvisning og sikrer at faktura blir behandlet og utbetalt ved forfall.