Lenkeblokk Icon Kontaktinformasjon Lenkeblokk Icon Bilder av ledergruppen på Flickr

Helge Eide startet i KS i januar 2010. Han har tidligere vært varaordfører i Skedsmo kommune og seniorrådgiver for KrF's stortingsgruppe. Han har vært statssekretær både i Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Eide har vært representant i Bergen bystyre og i Skedsmo kommunestyre fra 1995. Han har også hatt ledende stillinger i Norges Bank. Helge Eide er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.