Lenkeblokk Icon Kontaktinformasjon Lenkeblokk Icon Bilder av ledergruppen på Flickr

Lars Owe Kristiansen ble ansatt som områdedirektør for organisasjonsutvikling og økonomi i 2015, med ansvar for HR, økonomi- og IKT, samt konsernstyringen av KS’ datterselskaper. Han har mange års erfaring som leder innen HR og økonomi fra Utlendingsnemnda og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Kristiansen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med erfaring som arbeidsrettsjurist fra bl.a. Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Statsministerens kontor.