Lenkeblokk Icon Kontaktinformasjon Lenkeblokk Icon

Tor Allstrin er områdedirektør og advokat for KS Advokatene og de to fagnettverkene KS Eindomsskatteforum (KSE) og KS Innkjøpsforum (KSI). KS Advokatene består av totalt 25 ansatte inkludert en avdelingsdirektør som også fungerer som stedfortreder for juridisk direktør. Allstrin har jobbet i KS siden 1999 og var først i stilling som advokat, faggruppeleder for arbeidslivsjussen og senere avdelingsdirektør.

Allstrin har også bakgrunn fra departement og som dommerfullmektig.