Lenkeblokk Icon Kontaktinformasjon Lenkeblokk Icon Bilder av ledergruppen på Flickr

Liv Merete Wiker kom til KS 1. mai 2017, fra stilling som kommunikasjonsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Wiker har i tillegg vært kommunikasjonsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet, Politidirektoratet og Oslo politidistrikt. Hun har også jobbet som journalist.

Wiker er utdannet innen samfunnsfag, og journalist fra Norsk journalisthøgskole.