Vi har laget en liten brukerundersøkelse som tar ca. 2-3 minutter å svare på. Kort fortalt ønsker vi å vite hva som er viktigst for deg når du besøker ks.no. Spørreundersøkelsen er anonym.

Gå til spørreundersøkelsen


Håper du kan sette av tid til dette.