KS oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å behandle debatthefte politisk.

- Meningsutveksling og diskusjon er kjernen i et velfungerende lokaldemokrati. Hvert år sender vi ut debatthefte, som vi ønsker skal gi gode diskusjoner og debatter i kommunestyrer og fylkesting, sier administrerende direktør, Lasse Hansen.

Svarene på spørsmålene KS stiller, og diskusjonene i etterkant på strategikonferansene og i KS’ fylkesmøter og fylkesstyrer, er avgjørende for KS' prioriteringer og arbeid fremover.

Lenkeblokk Icon Debatthefte 2024 - Rom for gode tjenester

En offensiv og nyskapende arbeidsgiverpolitikk

I år handler debatthefte om arbeidsgiverpolitiske spørsmål – som igjen er
avgjørende for gode tjenester til innbyggerne. I årene framover blir det færre i yrkesaktiv alder, og
samtidig et økende behov for arbeidskraft og nye løsninger i hele samfunnet.

I kommunesektoren merkes dette særlig i helse- og omsorgstjenestene, fordi det vil
bli dobbelt så mange eldre over 80 år innen 2040. En offensiv og nyskapende arbeidsgiverpolitikk, både
fra KS og i hver enkelt kommune og fylkeskommune, er avgjørende for å møte de store bemanningsutfordringene. Knapphet på arbeidskraft, og mindre økonomisk
handlingsrom, vil kreve store omstillinger. Vi må løse oppgavene på nye måter.

Hovedtarriffoppgjør våren 2024

Våren 2024 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele hovedtariffavtalen, med lønn og andre arbeids‑
vilkår, ligger på forhandlingsbordet. KS er part i de sentrale forhandlingene som kommunesektorens
arbeidsgiverorganisasjon. Det har vært kommunevalg og mange starter i sin første periode som folkevalgt.

Tariffoppgjør er komplisert. Vi har derfor i årets debatthefte lagt vekt på å forklare hvordan KS fungerer som kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon, hvordan forankringen i kommuner
og fylkeskommuner skjer og ikke minst hvordan forhandlingene foregår.

KS oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å delta i KS’ demokratiske prosess, ved å behandle dette debattheftet politisk, til å diskutere arbeidsgiverpolitikk og gi konkrete innspill
til ny hovedtariffavtale som inngås i 2024.