Kommuner og fylkeskommuner er arbeidsgivere, og KS er deres arbeidsgiverorganisasjon. Skal KS lykkes som en samlende arbeidsgiverorganisasjon, trenger vi innspill fra medlemmene. Forhandlingsmandatet som KS’ hovedstyre vedtar skal være så godt forankret som mulig.

Rom for gode tjenester 

I årene framover blir det færre i yrkesaktiv alder, og samtidig et økende behov for arbeidskraft og nye
løsninger i hele samfunnet. I kommunesektoren merkes dette særlig i helse- og omsorgstjenestene, fordi det vil bli dobbelt så mange eldre over 80 år innen 2040.

En offensiv og nyskapende arbeidsgiverpolitikk, både fra KS og i hver enkelt kommune og fylkeskommune,
er avgjørende for å møte de store bemanningsutfordringene. Hva betyr dette for prioriteringene i hovedoppgjøret til neste år?

Lenkeblokk Icon Debatthefte 2024 - Rom for gode tjenester

Frontfagsmodellen og kommuneøkonomi 

Lønnsveksten som avtales i tariffoppgjørene må være innenfor en økonomisk ramme som kommunesektoren har råd til. I den norske modellen må lønnsveksten i samfunnet også tilpasses det konkurranseutsatt industri kan leve med over tid. Denne frontfagsmodellen sikrer en koordinert lønnsutvikling i hele arbeidslivet, og en bærekraftig nasjonal økonomi. Modellen er en forutsetning for
en god kommuneøkonomi.

Balansekunst

KS’ motparter representerer til sammen 40 arbeidstakerorganisasjoner. Kommuner og
fylkeskommuner tilbyr et stort mangfold av tjenester til innbyggerne, og har et stort mangfold av ansatte. Det gjør lønnsoppgjøret i kommunesektoren komplisert. KS må balansere kommunesektorens ønsker og behov opp mot ulike krav fra arbeidstakernes organisasjoner, og prøve å finne gode, helhetlige løsninger sammen med partene.